Svenska Fotobokspriset

Kontakt

Hanna Langenfelt
Kommunikatör
hanna.langenfelt@sfoto.se

Magnus Westerborn
Ordf. Fotoförfattarna
magnus.westerborn@sfoto.se

Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103, 10 tr
117 28 Stockholm