Svenska Fotobokspriset

Om Svenska Fotobokspriset

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av fotoförfattare och -illustratörsektionen inom Svenska Fotografers Förbund för att uppmärksamma och stimulera kvalitativ fotoboksutgivning. Bland pristagarna finns både debutanter och etablerade fotoförfattare. 

Vinnande bok erhåller ett stipendium om 60 000 kr och övriga nominerade 10 000 kr var. Svenska Fotobokspriset delas ut av Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund.

Vem kan söka priset?

• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Jurymedlem får inte söka priset. 
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna får inte söka priset.
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer. 
• Boken ska vara utgiven under kalenderåren 2015 och 2016, och inte tidigare nominerats.

Kriterier för jurybedömning:

• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet. 
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande. 
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form. 
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.

Sammansättning av juryn:

• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion. 
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

 

Fotobokspriset på Rival i Stockholm 2016. Fotograf: Olof Grind