Svenska Fotobokspriset

Anmälan till Svenska Fotobokspriset

 Vem kan söka priset?

• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Jurymedlem får inte söka priset. 
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna får inte söka priset.
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer. 
• Boken ska vara utgiven under 2015 och 2016, och inte tidigare nominerats.

Som ett led i förändringen av inlämningen till Svenska Fotobokspriset och för att ge alla böcker två möjligheter att delta gäller följande för inlämningen till 2017 års pris:
Bok utgiven efter 1 september 2014 och som tidigare inte lämnats in till Svenska Fotobokspriset två gånger kan lämnas in till Svenska Fotobokspriset 2017. 

 

Svenska Fotobokspriset delas ut av Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund.

Blir du nominerad måste du komplettera din anmälan enligt följande:

Till marknadsföringen av priset, de nominerade böckerna och av respektive nominerad fotograf behöver vi följande:
• 5 böcker
• 1 porträttbild, 20 cm på längsta sidan i 300 dpi
• 4 pressbilder, 20 cm på längsta sidan i 300 dpi
• 1 bild ur din din bok som passar in i en 40 x 50 ram (vi tar hand om inramning och passepartout) som ska ingå i en vandringsutställning om Svenska Fotobokspriset som vi producerar och som turnerar i landet på bibliotek och i boklådor.

Blir du nominerad så vill vi att du kommer på Svenska Fotoboksprisgalan som kommer hållas onsdag 22 mars 2017 på Rival i Stockholm.